Zorgverzekeraar VGZ beleid in 2018

Voor verzekerden bij VGZ (voor de volledigheid melden wij dat dit beleid geldt voor alle verzekerden van de labels van Coöperatie VGZ, te weten: VGZ, IZA, Bewuzt, Univé, UMC, Zekur, IZZ en Zorgzaam), zijn er wijzigingen voor 2018.


De immunoglobulines voor VGZ verzekerden worden vanaf 1 januari 2018 in alléén geleverd door de apotheker van het ziekenhuis waar de VGZ verzekerde onder behandeling is. Ook de specialistisch verpleegkundige toediening, de levering van de infuuspomp en bijbehorende materialen worden door de apotheek geregeld. Dit kan voor u betekenen dat er wisselingen kunnen komen van de verpleegkundige zorg en de levering van de medicatie.

Het kan zijn dat een ziekenhuis de levering en verpleegkundige zorg overdraagt aan de apotheker van het UMC St. Radboud, die als vangnet zal optreden, indien de apotheken van de ziekenhuizen dat wensen, voor de periode dat de apotheek dit noodzakelijk acht.
In de loop van deze week wordt iedere VGZ verzekerde per brief op de hoogte gebracht van de veranderingen. In deze brief zullen telefoonnummers vermeld worden waar men terecht kan met vragen aan VGZ.

We adviseren u om zelf tijdig te informeren bij uw eigen ziekenhuisapotheek, of deze zelf de zorg gaat leveren, of dit overdraagt aan UMC St. Radboud, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Wanneer u problemen ondervindt van deze wijzigingen laat dit ons weten, zodat de Stichting voor Afweerstoornissen hier collectief aan kan werken. U staat hier niet alleen voor. 

Middels onderstaande link kunt u uw klacht bij ons melden zodat wij deze kunnen voorleggen bij VGZ

Klachtenformulier thuisinfuus immuunglobulines

Laatste Tweet

SAStweet

RT @YvOkx: Resultaat van een workshop ‘intuïtief schilderen’ tijdens de SAS Ladiesday Stiekum best wel trots op mezelf .. niet gedacht dat…

by SAStweet

Neem contact op

Burg. Krijgsmangeerde 27
4942 AV Raamsdonksveer
Tel: 0162-517210

Mail ons