Regelhulp.nl is vernieuwd!

Op 17 oktober jl. is een compleet vernieuwde versie van www.regelhulp.nl gelanceerd, de online wegwijzer van de overheid voor iedereen die zoekt naar zorg en ondersteuning.

Wensen van gebruikers én de veranderingen in de zorg hebben er toe geleid om Regelhulp te vernieuwen en verder te vereenvoudigen. Het uiterlijk van de site is veranderd, de gebruiksvriendelijkheid is toegenomen, de technische mogelijkheden zijn uitgebreid en de aansluitmogelijkheden voor gemeenten zijn verbeterd. Het nieuwe Regelhulp is uitgebreid getest door de doelgroep.

Regelhulp is niet alleen goed te gebruiken door burgers, maar ook door professionals die samen met hun cliënt de wegwijzer kunnen gebruiken bij het zoeken naar de juiste ondersteuning. Door de koppeling van Regelhulp met gemeentelijke informatie zijn de oplossingen toegespitst op lokale situaties.
Burgers én professionals kunnen nu, naast de informatie over allerlei onderwerpen, daarbij ook de lokale organisaties vinden die iets te bieden hebben rondom het betreffende onderwerp. Deze informatie wordt uit de Sociale kaart gehaald.

Laatste Tweet

Neem contact op

Burg. Krijgsmangeerde 27
4942 AV Raamsdonksveer
Tel: 0162-517210

Mail ons